چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹

دنیای صفر و یک

کتاب ۹۷ چیزی که هر برنامه‌نویس باید بداند

هر برنامه‌نویس، با تخصص در هر زبان برنامه‌نویسی، باید ۹۷ مورد را به خوبی بداند و در کدنویسی خود رعایت کند. این ۹۷ مورد در کتاب حاضر توضیح داده شده است. در این کتاب از نظرات و دانش بسیاری از کارشناسان خبره در این زمینه استفاده شده است. این کتاب از لینک زیر قابل دانلود است:

ادامه مطلب