دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

دنیای صفر و یک

کتاب هنر کد خوانا

به عنوان یک برنامه‌نویس، تا به حال کدهای زیادی را دیده‌ام که به اصطلاح زشت و ناخوانا بوده‌اند. Dustin Boswell و Trevor Foucher، در طول پنج سال، صدها کد ناخوانا را مورد بررسی قرار داده‌اند (که بیشتر این کدها متعلق به خودشان بوده است)، تا بفهمند که چرا این کدها ناخوانا هستند و چگونه می‌توانند آن‌ها را خوانا کنند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که باید طوری کد بنویسند که برنامه‌نویسان دیگر و حتی خودشان، در حداقل زمان آن کد را درک کنند.

ادامه مطلب