دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

دنیای صفر و یک

آرشیو نظرسنجی

نظر شما در ارتباط با کیفیت سایت دنیای صفر و یک چیست؟

  • خوب است (۷۲%، ۱۸ رای)
  • متوسط است (۱۶%، ۴ رای)
  • ضعیف است (۸%، ۲ رای)
  • نظری ندارم (۴%، ۱ رای)

تعداد رای دهندگان: ۲۵

تاریخ شروع نظرسنجی: جمعه ۲۱ فروردین ۱۳۹۴ @ ۵:۱۷ ب.ظ
تاریخ پایان: No Expiry

نظر شما در ارتباط با کیفیت تدریس اینجانب چیست؟

  • خوب است (۶۳%، ۱۲۰ رای)
  • ضعیف است (۲۲%، ۴۲ رای)
  • نظری ندارم (۱۲%، ۲۲ رای)
  • متوسط است (۳%، ۷ رای)

تعداد رای دهندگان: ۱۹۱

تاریخ شروع نظرسنجی: جمعه ۲۱ فروردین ۱۳۹۴ @ ۵:۰۵ ب.ظ
تاریخ پایان: No Expiry

1,516 1394/01/21