پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹

دنیای صفر و یک

نرم‌افزار Visual Paradigm for UML

به دلیل پیچیدگی‌هایی که در رسم دستی نمودارهای UML وجود دارد اکثر مهندسان نرم‌افزار از نرم‌افزارهای کاربردی موجود برای رسم نمودارهای UML استفاده می‌کنند. یکی از بهترین این نرم‌افزارها، نرم‌افزار Visual Paradigm for UML است. نسخه ۱۰.۰ این نرم‌افزار قدرتمند را می‌توانید از این لینک دانلود کنید.

نرم‌افزار DeZign for Database

توسط نرم‌افزار DeZign for Database می‌توانید به راحتی یک نمودار ER رسم کنید و خروجی آن را به صورت دستورات SQL دریافت کنید. در این نرم‌افزار تعیین ارتباط بین جداول و نوع ارتباط امکان‌پذیر است. این نرم‌افزار با DBMSهای Oracle ،Access ،SQL Server و غیره سازگار است. نسخه ۸.۱.۲ این نرم‌افزار قدرتمند را می‌توانید از این لینک دانلود کنید.